Attitudinal Healing (AH) wil letterlijk zeggen ‘het helen van je innerlijke houding'. 
De principes
 waarmee in een AH-groep geoefend wordt, komen voort uit Een cursus in wonderen (CIW). Ze zijn gebaseerd op de overtuiging dat de kern van ons wezen liefde is, en dat je kunt leren kiezen voor liefde en innerlijke vrede, in plaats van angst en innerlijke strijd. Om deel te nemen hoef je de principes waarmee in een AH/CIW-oefengroep gewerkt wordt, niet te geloven, Het is wel belangrijk dat je bereid bent er mee te oefenen in de groep en in je dagelijks leven.
Daarnaast wordt er in een AH-groep gebruik gemaakt van bepaalde ‘Richtlijnen voor het werken in groepen’. Deze hebben tot doel een veilige plek te creëren waar deelnemers met regelmaat bij elkaar komen om van hart tot hart te delen wat hen bezighoudt, om zo te leren meer liefdevol met zichzelf en anderen om te gaan.
Van harte welkom!

 

 


De principes van Attitudinal Healing

1.     De kern van ons wezen is Liefde.
2.     Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.
3.     Geven en ontvangen zijn in wezen één.
4.     We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.
5.     NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.
6.     Wij kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.
7.     We kunnen liefde zien in plaats van fouten.
8.     We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.
9.     We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.
10.   We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.
11.   Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

12.   We kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden, óf een beroep doen op liefde.

Richtlijnen voor het werken in groepen

1.     Het doel van de groep is de principes van Attitudinal Healing te gebruiken als middel om te leren vergeven en te kiezen voor innerlijke vrede. 
2.     We erkennen dat liefde luisteren is, en zijn bereid te luisteren met een open hart, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in
        onbevooroordeeld luisteren en delen. Geaccepteerd worden zoals we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren. 
3.     We zijn hier om onszelf te helen. We zijn hier niet om advies te geven of iemands overtuigingen of gedrag te veranderen.
4.     We delen vanuit onze eigen ervaring. Door onze gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.
5.     We respecteren onszelf en elkaar als unieke mensen. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover.
6.     We ondersteunen elkaars innerlijke leiding en helpen elkaar in het vinden van onze eigen beste antwoorden.
7.     De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.
8.     We oefenen in het samenzijn met anderen, in het louter zien van elkaars licht in plaats van de schaduwzijdes.
9.     We onderkennen het vertrouwelijke karakter van wat we delen in de groep, en erkennen dat dit belangrijk is om de veiligheid van de groep te handhaven.
10.   We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en strijd, tussen liefde en angst.

 

       Meer lezen over Attitudinal Healing? Zie www.vanharttothart.org of www.ahinternational.org

Praktische informatie:

Data      2019: 11 + 25/1, 15/2, 8  + 22/3, 5 + 19/4, 10 + 24/5, 21/6. (5 en 19/7 in overleg). 6 + 20 sep, 4 + 18 okt, 8 + 22 nov, 6 + 20 dec
Tijd:       vr.ocht. 10:15-12:30u, koffie/thee vanaf 10u
Kosten:  € 15,- p.k. (incl. 21% btw), overleg over kosten altijd mogelijk. 'Proefles' en instromen mogelijk zolang er plaats is, max 9 deelnemers.
Plaats:   Graaf Janlaan 133 (2e galerij), Amersfoort
              Parkeren is gratis in de Van Campenstraat of Graaf Lodewijklaan (zie kaartje onder 'contact'); in de Graaf Janlaan 70 ct p.u. (op kenteken).
              Amersfoort CS is een klein kwartiertje lopen.

Attitudinal Healing / Cursus in wonderen-oefengroep

Amersfoort, doorgaande groep, 2x per maand op vrijdagochtend 10:15-12:30u

Eerstvolgende bijeenkomst 24 mei 2019