Wat is vergeving? Wat is verlossing? Wat is de wereld? Wat is zonde? Wat is het lichaam? Wat is de Christus? Wat is de Heilige Geest?
Wat is de werkelijke wereld? Wat is de wederkomst? Wat is het Laatste Oordeel?
Wat is de schepping? Wat is het ego? Wat is een wonder? Wat ben ik? 

Tijdens de bijeenkomsten beginnen we met een oefening n.a.v. een werkboekles die aansluit op het thema en ons dagelijks leven, daarna is er gelegenheid hierover te delen. Vervolgens lezen we gezamelijk verder in de (vertaalde) toelichtingen van Ken Wapnick, bespreken eventuele vragen die dit oproept, en maken dat wat we lezen weer toepasbaar in onze praktijksituaties. 

 

 

Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost - sept 2017


 

 

 

2016-2017 Ken Wapnick verdiepingsgroep - Toelichting op kernthema's werkboek deel 2

Amersfoort, 10 maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (sept 2016 - juni 2017)


 

Ken Wapnick geeft in zijn 'Journey through the workbook' ook steeds een uitgebreide toelichting op veertien kernthema's van de Cursus, die in deel 2 van het werkboek tussen de lessen door te vinden zijn. Hij gaat specifiek in op het antwoord van de Cursus op de volgende vragen:

De werkboeklessen 79: Laat me inzien wat het probleem is, en 80: Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost, zijn in het bijzonder een toelichting op het kernthema van de Cursus: Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid (T1.I.1:1). Ze zijn onmiskenbaar duidelijk in wat ze zeggen en bedoelen. De taal is eenvoudig, en toch bevatten de lessen het hele curriculum. Ken Wapnick geeft in zijn "Journey through the workbook" een uitgebreide toelichting, deze gaan we bespreken en  toepassen op onze praktijkvoorbeelden. (Vertaling in het nederlands beschikbaar).

Je vlucht voor liefde loslaten - okt t/m dec 2017

Hoe komt het toch dat we wel weten wat de Cursus ons vraagt te doen, maar dat we dit in het dagelijks leven zo vaak niet toepassen? In zijn boekje 'Je vlucht voor liefde loslaten' gaat Ken Wapnick hier uitgebreid op in. Hij legt uit welke mechanismes verhinderen dat we de principes van vergeving consequent in de praktijk brengen, gaat in op de gevoelens van mislukking, schuld en wanhoop die dit kan opleveren, en leert ons hoe we onze verdedigingen tegen dat wat we werkelijk zijn kunnen laten oplossen.

Ken Wapnick verdiepingsgroep 'Reis door het werkboek'

sept 2019 t/m juni 2020 Amersfoort (nu op ma.av!) en NIEUW: Zwolle (do.mid.)

 


 

Ken Wapnick geeft in zijn 'Journey through the workbook' steeds een uitgebreide toelichting op veertien kernthema's van de Cursus, die in deel 2 van het werkboek tussen de lessen door te vinden zijn. We focussen ons dit voorjaar op 8.Wat is de werkelijke wereld?
 

We beginnen elke bijeenkomst met een oefening n.a.v. een werkboekles die aansluit op het actuele thema en ons dagelijks leven, daarna is er gelegenheid hierover te delen. Vervolgens lezen we gezamelijk verder in de (vertaalde) toelichtingen van Ken Wapnick, bespreken we eventuele vragen die dit oproept, en maken dat wat we lezen weer toepasbaar in onze praktijksituaties.

Tussendoor is er ook gelegenheid om eigen, actuele thema's in te brengen, die ik dan voorbereid door er lesmateriaal van Ken Wapnick bij te zoeken. Denk bv. aan thema's als ziekte, opvoeding, tijd, zelfhaat, oordelen etc.
 

2017-2018 Ken Wapnick verdiepingsgroep - diverse thema's (in overleg bepaald)

  

Wat is de werkelijke wereld? - jan t/m mei 2018

Praktische informatie

Amersfoort: ma.av. 19.30-22.00u, koffie/thee vanaf 19.15u. Adres: Graaf Janlaan 133.
Data 2019: 23/9, 21/10, 18/11, 16/12. Data 2020 (onder klein voorbehoud): 10/2, 9/3, 13/4, 18/5 (correctie), 15/6.
Zwolle: do.mid. 13.30-16.00u, koffie/thee vanaf 13.15u. Adres: Ten Busschekamp 30
Data 2019: 19/9, 24/10, 21/11, 19/12 - vervalt! Data 2020: 23/1 (was 16/1), 13/2, 12/3, 16/4, 28/5, 18/6

Kosten: 180,- (9x voor sep t/m jun 2020). Later instromen en evt. korting in overleg.
Gemiste bijeenkomsten kunnen in de andere Ken Wapnickgroep of in overleg in een 'gewone jaargroep' ingehaald worden


 

All the world's a stage. Watching ourselves from the audience - juni 2018

Ik ben zelf erg enthousiast over de toelichtingen die Ken Wapnick geeft op de werkboeklessen van de Cursus in zijn "Journey through the workbook". Ze helpen me de Cursus goed te begrijpen, valkuilen te vermijden, en het belangrijkste: steeds beter toe te passen en te verdiepen. En ik vind het fijn hierover uit te wisselen!
Ik stel me zo voor dat we de bijeenkomsten zullen beginnen met een meditatie, een toelichting op de werkboekles van die keer en een praktische oefening hiermee, afgestemd op iets wat op dit moment in jouw leven speelt. Daarna gelegenheid voor het delen van ervaringen, stellen van vragen etc. De resterende tijd kunnen we dan besteden aan het gezamelijk bespreken van Ken Wapnick's toelichtingen op de betreffende werkboekles, die ik zal vertalen en van te voren aan de deelnemers zal toemailen. Suggesties voor te bespreken werkboeklessen zijn ook van harte welkom!