Praktische informatie:

Data:         2018: 7/9, 5/10, 2/11, 7/12. 2019: 11/1, 15/2, 8/3, 5/4, 24/5. Overige data volgen nog.
Tijd:          vrijdagavond 19.30-22u; koffie en thee vanaf 19.15u
Kosten:      € 160,- voor 8 bijeenkomsten, incl. 21% btw. In overleg proefles en instromen mogelijk, kosten naar rato.
Locatie:     Graaf Janlaan 133, 3818 DX Amersfoort (zie kaartje onder 'contact'). 
        

 

 

Wat is vergeving? Wat is verlossing? Wat is de wereld? Wat is zonde? Wat is het lichaam? Wat is de Christus? 
Wat is de Heilige Geest? Wat is de werkelijke wereld? Wat is de wederkomst? Wat is het Laatste Oordeel?
Wat is de schepping? Wat is het ego? Wat is een wonder? Wat ben ik? 

Tijdens de bijeenkomsten beginnen we met een oefening n.a.v. een werkboekles die aansluit op het thema en ons dagelijks leven, daarna is er gelegenheid hierover te delen. Vervolgens lezen we gezamelijk verder in de (vertaalde) toelichtingen van Ken Wapnick, bespreken eventuele vragen die dit oproept, en maken dat wat we lezen weer toepasbaar in onze praktijksituaties. 

 

 

Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost - sept 2017


 

 

 

Ken Wapnick thema/oefengroep - Journey through the workbook

Amersfoort, 10 maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (sept 2016 - juni 2017)


 

Praktische informatie:

Data:     2017: 1/9, 6/10, 3/11, 1/12; 2018: 5/1, 2/2, 2/3, 6/4, 4/5 en 8/6.
Tijd:       vrijdagavond 19.30-21.45, koffie/thee vanaf 19.15
Kosten:  175,- voor 10 bijeenkomsten (incl 21% btw). Proefles en instromen mogelijk, kosten naar rato.
Locatie:  Graaf Janlaan 133, 3818 DX Amersfoort (zie kaartje onder 'contact')
           

 

Ze zijn onmiskenbaar duidelijk in wat ze zeggen en bedoelen. De taal is eenvoudig, en toch bevatten de lessen het hele curriculum. Ken Wapnick geeft in zijn 'Journey through the workbook' een uitgebreide toelichting, deze gaan we bespreken en toepassen op onze praktijkvoorbeelden. (Vertaling in het nederlands beschikbaar).

Ken Wapnick geeft in zijn 'Journey through the workbook' ook steeds een uitgebreide toelichting op veertien kernthema's van de Cursus, die in deel 2 van het werkboek tussen de lessen door te vinden zijn. Hij gaat specifiek in op het antwoord van de Cursus op de volgende vragen:

De werkboeklessen 79: Laat me inzien wat het probleem is, en 80: Laat me inzien dat mijn problemen zijn opgelost, zijn in het bijzonder een toelichting op het kernthema van de Cursus: Wonderen kennen geen rangorde naar moeilijkheid (T1.I.1:1).

Je vlucht voor liefde loslaten - okt t/m dec 2017

Hoe komt het toch dat we wel weten wat de Cursus ons vraagt te doen, maar dat we dit in het dagelijks leven zo vaak niet toepassen? In zijn boekje 'Je vlucht voor liefde loslaten' gaat Ken Wapnick hier uitgebreid op in. Hij legt uit welke mechanismes verhinderen dat we de principes van vergeving consequent in de praktijk brengen, gaat in op de gevoelens van mislukking, schuld en wanhoop die dit kan opleveren, en leert ons hoe we onze verdedigingen tegen dat wat we werkelijk zijn kunnen laten oplossen.

Ken Wapnick verdiepingsgroep

sept 2018 t/m mei 2019

Journey through the workbook, afgewisseld met thema's op verzoek

Amersfoort, vrijdagavond

9 maandelijkse bijeenkomsten; eerstvolgende bijeenkomst vr.av. 24 mei 2019
 

Ken Wapnick geeft in zijn 'Journey through the workbook' steeds een uitgebreide toelichting op veertien kernthema's van de Cursus, die in deel 2 van het werkboek tussen de lessen door te vinden zijn. We focussen ons dit voorjaar op 8.Wat is de werkelijke wereld?
 

We beginnen elke bijeenkomst met een oefening n.a.v. een werkboekles die aansluit op het actuele thema en ons dagelijks leven, daarna is er gelegenheid hierover te delen. Vervolgens lezen we gezamelijk verder in de (vertaalde) toelichtingen van Ken Wapnick, bespreken we eventuele vragen die dit oproept, en maken dat wat we lezen weer toepasbaar in onze praktijksituaties.

Tussendoor is er ook gelegenheid om eigen, actuele thema's in te brengen, die ik dan voorbereid door er lesmateriaal van Ken Wapnick bij te zoeken. Denk bv. aan thema's als ziekte, opvoeding, tijd, zelfhaat, oordelen etc.
 

Ken Wapnick thema/oefengroep

Amersfoort, 10 maandelijkse bijeenkomsten op vrijdagavond (sept 2017 t/m juni 2018) 

Wat is de werkelijke wereld? - jan t/m mei 2018

Praktische informatie
Data 2018: vr.av. 7/9, 5/10, 2/11, 7/12. Data 2019: 11/1, 15/2, 8/3, 5/4; 24/5 van 19.30-22u.
Kosten: 180,- voor 9x. Proefles, later instromen en evt. korting in overleg.
Locatie: Amersfoort, Graaf Janlaan 133.

 

All the world's a stage. Watching ourselves from the audience - juni 2018