Welkom op de website van Debby Kamp  - Praktijk voor toepassing van Een cursus in wonderen

 

 

 


 

 

 

 

 

Niets werkelijks kan bedreigd worden.
Niets onwerkelijks bestaat.
Hierin ligt de vrede van God.


Zo begint Een cursus in wonderen; een non-dualistisch denksysteem dat er vanuit gaat dat alleen Liefde (eenheid, God) werkelijk is. Alomvattend en onveranderlijk kent Liefde geen tegendeel.
Wij dromen echter te leven in een wereld van tijd en ruimte, vormen en lichamen! Daarom doet de Cursus a.h.w. een stap naar ons toe en gaat dat wat wij menen te zijn en denken mee te maken, als 'vergevingsmateriaal' hergebruiken. De Godsherinnering die we allemaal nog in onze denkgeest hebben, fungeert hierbij als innerlijke leraar, die in elke situatie onze waarneming (interpretatie) kan corrigeren. Zodat we i.p.v. een aanval, schuld en angst alleen nog liefde waarnemen, of een vráág om liefde. Deze omslag noemt de Cursus een wonder.
Dit kan alleen plaatsvinden als wij dat willen, onze keuze om op een andere manier te willen kijken is essentieel. 
Deze weg van vergeving (over-geven) kun je zien als een dualistische tussenstap die ons erop voorbereidt uiteindelijk zonder angst de droom geheel los te laten en te ontwaken tot ons ware Zelf dat louter Liefde is (Zelfrealisatie). Daar waar we nooit zijn weggeweest!

 

 

 

 

 

 

                           Stichting Ontwaken in Liefde - beheer nalatenschap Margot Krikhaar

                               Vooraankondiging: najaar 2018 organiseert Stg. OIL een inspiratiedag te Soest. Meer informatie volgt

                        Op 22 mei 2013 heeft Margot Krikhaar haar lichaam zachtjes terzijde gelegd, maar de boodschap die Margot ons
                        nalaat in de vorm van boeken, artikelen en lesmateriaal leeft voort. Stichting Ontwaken in Liefde is op Margots
                       
verzoek opgericht om deze nalatenschap te beheren en vervult sindsdien deze taak met dankbaarheid en liefde.

Zo'n twee maal per jaar (juli en dec) verstuurt de Stichting een nieuwsbrief aan geinteresseerden. 
Het bestuur van de stichting bestaat uit: Annelies Ekeler (voorzitter), Debby Kamp (secretaris), Dineke Dekker (penningmeester)
en Nicolien Gouwenberg 
(algemeen lid). Voor meer informatie en aanmelding nieuwsbrief zie www.ontwakeninliefde.nl.
De Stichting is ook te vinden op Facebook. 

 


Agenda 2018

 

juli, begin augustus

geen groepsbijeenkomsten
individuele begeleiding op afspraak

augustus

vr. 24: start Cursusoefengroep
individuele begeleiding op afspraak

september

do.mid. 6:start jaargroep Rotterdam
vr.ocht.7,21: Cursusoefengroep A'foort
vr.av. 7: start Ken Wapnickgroep A'foort
ma.mid 10:start jaargroep Zwolle
ma.av.10: start jaargroep Amersfoort

?: Miracle Choice Spel
individuele begeleiding op afspraak

 

Info thema jaargroepen
volgt binnenkort
aanmelden nu al mogelijk
info@debbykamp.nl
 

 

Ken Wapnick verdiepingsgroep - Journey through the workbook & losse thema's
Amersfoort, maandelijkse bijeenkomsten op vrijdag (19.30-21.45u) Lees hier meer...

Miracle Choice game
Amersfoort, 1x p.m. op ma.av. of vr. ocht. Lees hier meer...

Cursusoefengroep
Amersfoort, 2x per maand op vrijdagochtend (10:15-12:30u), doorlopend. Lees hier meer...

Filmmiddag
Amersfoort, nog in de planning...
Uit de Movie Watcher's Guide for Enlightenment van David Hoffmeister
. Lees hier meer...


Individuele begeleiding
Ik bied ook individuele begeleiding, waarbij we tegen de achtergrond van Een cursus in wonderen ingaan op wat jij als probleem ervaart. Waar dat behulpzaam lijkt, kan ik evt ook Regressie- of reincarnatietherapie of The Work van Byron Katie als aanvullend hulpmiddel inzetten. Lees hier meer...

Laatst bijgewerkt juni 2018

Actueel

Jaargroepen in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle starten weer in september. Maandelijkse bijeenkomsten in Amersfoort (ma.av.), Rotterdam (do.mid.) en Zwolle (ma.mid).
Data zijn bekend, thema volgt binnenkort, je kunt je alvast aanmelden. Meer info lees je hier.